Slik blir den nye storkommunen i tall

Her er det brukt grafikkverktøyet infogr.am for vise hvordan den nye storkommunen med Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir. Infogr.am er et grafikkprogram hvor du enkelt kan laste inn excelark og lage enkel grafikk. Her er det også mulighet for å legge inn bilder. Et fint alternativ til datawrapper.