Hvem sølte kaffe her?

Denne effekten kalles typewritereffect og skriver teksten når siden er lastet ferdig. Den er fin å bruke for å skape oppmerksomhet om noe. Denne er kodet med en kode fra css-tricks.com. Ved å legge et bakgrunnsbilde bak teksten kan man skape kule effekter. Den er responsiv.