Korrupsjon på 1-2-3

Drammen har det siste året vært ridd av en stor korrupsjonssak. To saksbehandlere er siktet for å ha mottatt penger for å godkjenne søknader fra nærmere 30 utbyggere.

Saken er stor og omfattende og vanskelig å ha oversikt over. Da kan en infografikk gi oversikt. Denne er infografikken er laget i flere lag. Ved å bare scrolle nedover får du en kort oversikt, ved å klikke på ikonene får du mer detaljert informasjon.

Grafikken er laget ved hjelp av Pixabay.com, Photoshop og Thinglink. Ikoner er hentet fra Pixabay.com hvor du kan hente bilder gratis. Deretter er de satt sammen i Photoshop. Til slutt er montasjen lastet opp i Thinglink hvor du på en svært enkel måte kan legge til klikkbare punkter.